.COM
Get Adobe Flash player

สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาทำการ

นอกเวลาทำการฝากข้อความไว้ที่อีเมล์

mechashop99@gmail.com

 

Line ID : mechashophttp://image.ohozaa.com/i/f62/oQotyC.JPG

http://image.free.in.th/v/2013/ij/140311102745.jpg

   
 
 
 
 

การออกแบบและติดตั้ง

  • ด้วยทีมงานออกแบบและติดตั้งผู้เชี่ยวชาญ เราเป็นผู้นำเข้าแผงโซล่า เซลล์คุณภาพสูงจากต่างประเทศ รับประกันคุณภาพแผงอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป จึงมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แผงโซล่า เซลล์และอินเวอร์เตอร์ ผ่านมาตราฐานระดับสากล อาทิ เช่น TUV ของประเทศเยอรมันนี, UL จากสหรัฐอเมริกา รวมถึง ISO, CE, Clean Energy Council, OHSAS 18001, PV CYCLE, SEIA เป็นต้น
  • ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ในประเทศจีนได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก การเข้ามาสู่ตลาดของแผงโซล่าเซลล์จากประเทศจีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนสามารถผลิตเซลล์ได้เองตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ จนกระทั่งเป็นโปรดักส์พร้อมจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตในอเมริกาและยุโรป การแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ราคาในตลาดโลกต่ำลงเรื่อยๆเป็นเหตุให้หลายบริษัททั้งในอเมริกาและยุโรปประสบปัญหาด้านการแข่งขันในตลาด จนทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินและในที่สุดก็ต้องควบรวมกิจการกับผู้ผลิตในประเทศจีนย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในจีน ซึ่งมีต้นทุนและทรัพยากรการผลิตที่ต่ำกว่า โรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ระดับโลกทำให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของบริษัท และการรับประกันที่ยาวนาน จึงมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
  • ทีมงานเน้นการออกแบบทางด้านวิศกรรมและความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรฐศาสตร์ ไม่เพียงเฉพาะแค่ภาพลักษณ์ เท่านั้น เนื่องจากเราติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยไม่ได้ผ่านตัวกลางใดๆ ทั้งสิ้น  ทำให้ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์และการออกแบบต่ำและ มีตั้งอย่างที่ใช้งานอยู่จริง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW ผู้ที่สนใจติดตั้งขนาดตั้งแต่ 50 kw ขึ้นไป สามารถติดต่อเยี่ยมชมตัวอย่างได้

ท่านจะมองเห็นภาพระบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ เข้าใจมากยิ่งขึ้น งบประมาณในการติดตั้งเบื้องต้น

หรือวัตต์ละประมาณ 50 บาท เท่านั้น

  • ถ้าหากทดลองคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนโดยที่ไม่ต้องสนใจการสนับสนุนจากภาครัฐ ค่าไฟส่วนที่เกิน 400  หน่วยขึ้นไป  เราเสียหน่วยละ 4.75 บาท (อ้างอิงจากบทความ)  และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาเชื้อเพลิงพลังงานในตลาดโลก การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 kW เข้าสู่ระบบ ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง กฟภ. ลงได้เฉลี่ยวันละประมาณ 400 หน่วย หรือ เดือนละ 12,000 หน่วย คิดเป็นเงิน 12,000 x 4.75 = 57,000 บาท  ระยะเวลาประมาณ 7-8 ปี เงินสะสมในการประหยัดค่าไฟฟ้าจะเริ่มเกิน 5 ล้านบาท ที่ได้ลงทุนไป  แต่อายุการใช้งงานแผงโซล่าเซลล์ยังใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆ มากกว่า 25 ปี ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่า 80%
  • เริ่มต้นเร็วยิ่งเห็นผลเร็ว ช่วยกันลดการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่น หันมาใช้พลังงานสะอาด กันให้มากขึ้น เชื้อเพลิงได้มาฟรีๆจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

ตัวอย่างการติดตั้ง (หมู่บ้านภุมริน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

 
 
 

 

ตัวอย่างการติดตั้ง (จ.ลำพูน)