.COM
Get Adobe Flash player

สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาทำการ

นอกเวลาทำการฝากข้อความไว้ที่อีเมล์

mechashop99@gmail.com

 

Line ID : mechashophttp://image.ohozaa.com/i/f62/oQotyC.JPG

http://image.free.in.th/v/2013/ij/140311102745.jpg

   
 
 
 
 

ข่าวสาร

กฟภ.ขานรับนโยบายรัฐ Solar PV Rooftop

เตรียมพร้อม 23 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2556 เปิดรับคำขอจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกันทั่วประเทศ…

HomeSun_solar

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเปิดรับการยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวม 120 เมกะวัตต์ โดยในส่วนของ PEA แบ่งเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่ทั้ง 12 เขต เขตละ 5 เมกะวัตต์ สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ กฟภ ทั้ง 12 เขต ตามพื้นที่ที่จะติดตั้ง
สำหรับประเภทอาคารธุรกิจ หรือโรงงานขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่ 4 ภาค รับซื้อภาคละ 15 เมกะวัตต์ สามารถยื่นคำขอได้ที่ อาคารคลับเฮาส์ สำนักงานใหญ่ PEA ถนนงามวงค์วาน กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันยื่นคำขอเหมือนกับ ประเภทบ้านอยู่อาศัยในวันที่ 23 กันยายนถึง 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00- 15.00 น ทั่วประเทศ หรือ www.pea.co.th หัวข้อ “แนะนำองค์กร” เลือก “โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า (VSPP)”

PEA ขานรับนโยบายรัฐ Solar PV Rooftop เตรียมพร้อม 23 กันยายนถึง 11 ตุลาคม 2556 เปิดรับคำขอจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกันทั่วประเทศ

*** Credit by : http://www.erc.or.th/